Monday, 16 October 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 16-10-2017
ĐIỂM TIN NGÀY 16-10-2017
.
NGÀY 16-10-2017

Lê Phú Khải
Thiện Tùng
Thục Quyên
Từ Thức
Nguyễn Tuấn Khanh
Paulus Lê Sơn
Thiền Lâm
Nguyễn Gia Kiểng
Tương Lai
Hồ Bạch Thảo
Phạm Chí Dũng

----------------------------------

NGÀY 16-10-2017


-------------------------------------

NGÀY 16-10-2017

Dư ơi, con đi đâu?  (Viếng Đinh Hữu Dư, phóng viên trẻ bị nước lũ cuốn trôi)
Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

--------------------------------------

NGÀY 16-10-2017


Ls Nguyễn Văn Thân.    Tác giả gửi tới Dân Luận
Phương Thơ .   Theo blog Phương Thơ
Nguyễn Thông.   Theo blog Nguyễn Thông
Viet Ha.    Theo Viet-Studies
Thiện Tùng.    Theo Bauxite Việt Nam
Nguyễn Vạn Phú,   Theo blog Nguyễn Vạn Phú
Paulus Lê Sơn.    Theo Bauxite Việt Nam
Trúc Nguyễn.   Tác giả gửi tới Dân Luận

--------------------------------------

NGÀY 16-10-2017


--------------------------------

NGÀY 16-10-2017

Thư giãn “NGỤY”           
Thiện Tùng
Từ Thức
Nguyễn Mạnh Can
Tương Lai
MÊNH MÔNG THẾ SỰ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI SỐ 17 : LAN MAN VỀ CHUYỆN TRÍCH DẪN VĂN CHƯƠNG
Tương Lai
Thiện Tùng
Hồ Bạch Thảo
Tô Văn Trường

---------------------------------------

NGÀY 16-10-2017

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017
Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017
Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017
Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017
Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017
Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

-----------------------------------------------

NGÀY 16-10-2017

16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017

---------------------------------------

NGÀY 16-10-2017

Posted on October 16, 2017 by Editor — 0 Comments
DCVOnline (Tin Montreal Gazette)

Posted on October 14, 2017 by editor — 0 Comments
Haroon Siddiqui & Alok Mukherjee | Trà Mi

------------------------------

NGÀY 16-10-2017

October 16, 2017

------------------------------------

Posted on 16/10/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh

*
Bài Mới Nhất

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------

NGÀY 16-10-2017

Nguyễn Đăng Quang
Phạm Chí Dũng
Nguy cơ tạm dừng dự án Metro số 1 TP.HCM: Hậu quả khôn lường! 
Hương Khê
Trần Trường Sa

------------------------------

NGÀY 16-10-2017

Posted on 17/10/2017 by The Observer

Posted on 16/10/2017 by Kim Phụng

Posted on 16/10/2017 by HongLoan

--------------------------------------

NGÀY 16-10-2017

Nguyễn Đăng Quang 
Nguyễn Xuân Diện
Tuổi trẻ 
RFA 2017-10-16
Nhà Quản lý  -  Thứ Hai, 16/10/2017
Lê Phú Khải
Tuổi trẻ 15/10/2017
Nguyễn Thông 
Lan Hương, RFA 2017-10-14
Huy Lam

--------------------------------------------------

NGÀY 16-10-2017

16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017

------------------------------

NGÀY 16-10-2017


-----------------------------------------

NGÀY 16-10-2017


--------------------------------------------

NGÀY 16-10-2017


--------------------------------------

NGÀY 16-10-2017

17 Tháng Mười, 2017
16 Tháng Mười, 2017
16 Tháng Mười, 2017
15 Tháng Mười, 2017

----------------------------------------

NGÀY 16-10-2017


-------------------------------

Thứ hai, 16 tháng 10, 2017

Hí họa về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc
(New York Times 15-10-17)------------------------------------

NGÀY 16-10-2017View My Stats